×

Dette er oss

Vi er nå, med våre 44 år, den eldste barnehagen i Åsnes og det yngste tilbudet til elever etter skoletid.

Mosogn Barnehage og ESO SA er et privat samvirkeforetak. Det startet med korttidsbarnehage fra 1979 til 2003. Fra da av har barnehagen hatt heldagstilbud med inntil 29 plasser for barn i alderen 0-6 år. I 2008 ble barnehagen igjen bygd ut. Fra 01.09.2008 ble barnehagen godkjent med 116 m2 leke- og oppholdsareal. I oktober 2011 startet vi opp med ESO. Et tilbud til skoleelever etter skoletid. I 2012 ble Mosogn Barnehage en del av Mosogn Barnehage og ESO Samvirkeforetak. Mosogn Vel eier huset.

Vår barnehage har mye historie i veggene :)