×

Grillhytte og Utegruppe

I januar, 2018 sto vår nye grillhytte klar til bruk. Dette er den nye basen til Utegruppen og er allerede populær blant både store og små.

Den offisielle åpningsdagen var Barnehagedagen 13.03.18 med foreldrecafé og kunstutstilling der barna hadde bidratt med masse forskjellig!

 Høsten 2015 startet vi opp et nytt prosjekt med en utegruppe. En barnegruppe og to ansatte er ute hele dagen og har sitt eget opplegg. Alle barna har sine faste dager i uken. Grillhytta er utegruppa sin base, og Mosogn grendehus kan også brukes ved behov tidligere på dagen (barna er ikke ute når det er under -15. Se kuldegrensene for barnehagen her)

  Barna skal oppleve naturen og undring over naturens mangfoldighet gjennom lek og mer voksenstyrte aktiviteter. Barna skal oppdage og utforske hvilke muligheter vi har og hva vi kan gjøre i naturen og nærmiljøet. For å få til dette vil vi ha opplegg både i barnehagen og dra på turer i nærmiljøet.

  Utegruppa har sin egen vegg. Der har vi laget et tre som vi pynter etter årstiden.

På vinduet i barnehagen henger det et fuglekarnapp. Her passer vi på at fuglene får mat, samt at vi kan se på de forskjellige fuglene som kommer å spiser.