×

Kuldegrense for barnehagen

Vi i barnehagen har satt kuldegrenser, dette er blitt innført på grunn av at det kan være skadelig for små barn å være ute i lengre perioder når det er lav temperatur:
-
Barn under 3 år har en grense på -10°C effektiv temperatur. Barna sover heller ikke ute da.
-
Barn over 3 år har en grense på -15°C effektiv temperatur.

Vi gjør alltid vurderinger i forhold til effektiv temperatur, hvilke aktiviteter som skal gjøres og hvor lenge barna skal være ute. Ansatte skal holde oppsikt for å sørge for at barna holder seg i bevegelse. Selv om det er vinter og lavere temperaturer betyr ikke det at vi ikke vil være i lek og aktivitet utendørs.

Kuldegrensene som er satt forutsetter at det er vindstille. Siden barnehagen ligger på et åpent område er det ofte mye vind som medfører lavere temperaturer enn det gradestokken viser.

 

Nedenfor er det et bilde som viser den effektive temperaturen.