×

Sammensetning av styret Mosogn barnehage SA

Foretaket skal ha et styre som består av 4 medlemmer: En styreleder, 1 foreldrerepresentant fra barnehage, 1 representant fra Mosogn Velforening og 1 representant fra de ansatte i tillegg til 2 varamedlemmer, 1 fra velforening og 1 fra foretaket. Daglig leder er fast sekretær for styret.

STYRE MOSOGN BARNEHAGE OG ESO SA (fra 28.03.19)
Leder: Kjetil Nordby
Repr.bhg: Line Olsen
Repr. Mosogn Vel: Jan Håkon Oppi
Repr.ansatte: Dorte Nyseter
Vara Mosogn Vel: Lena Martinsson
Vara medlem Bhg.: Inga Marie Wiklund
Daglig leder Inger Marie Myhren deltar på alle møter/sekretær