×

ESO - EtterSkoleOrdning

ESO er en ordning med leksehjelp og lek for skoleelever før og etter ordinær skoletid.

Elevene kommer med buss fra barneskolen og blir møtt av ESO-ansvarlig. Noe av tiden går til lekser, men alle får 1-2 måltider hver dag og deltar i lek og aktiviteter ute og inne.

ESO i likhet med barnehagen benytter seg av Mykid som kommunikasjonskanal mellom ansatte og foresatte.

Mosogn grendehus fungerer som hovedkvarter for ESO. Her har de egen garderobe og får mulighet til å arbeide i fred med leksene. Det er også stor plass til forskellig type lek og andre formingsaktiviteter etter at leksene er gjort. Vi deler uteområdet med barnehagen og av og til bytter vi plass med barnehagebarna.

Utenom leksene prøver vi å få gjort unna masse moro!

Ansvaret for den daglige gjennomføringen har de 6 siste årene vært hos Tom Richard Nyseter.

TILBUD OG PRISER MOSOGN ESO (fra 10.06.2020)

ANTALL T. PR UKE

PRIS PR MND. INKL. MAT

ESOPLASS

PR. MND.

MATPENGER KR. PR MND

0-8 timer

1200

1075

125

9-15 timer

1700

1480

220

16-21 timer

2250

1960

290

Over 22 timer

2500

2105

395

Timepris:kr 70,- inkl. mat 2.50 kr Timepris
Dagplass: kr 180,- inkl. mat 10,- kr
Søskenmoderasjon: 30% for 2. barn og 50% for øvrige søsken

 

Kr. 200,- pr år i kontingent for medlemskap i Mosogn Barnehage og ESO SA

 

Søking av plass gjøres her på Åsnes kommune sin hjemmeside.