×

Dagsrytme

Åpninstider

Vi har åpent mandag-torsdag fra klokka 06.30-17.00 og fredag klokka 06.30-16.30. Vi prøver å være fleksible i forhold til foreldrenes ønsker og behov.

 

Dagsrytme

06.30 Barnehagen åpner.
07.45-08.30 Frokost serveres i barnehagen med påfølgende tannpuss.
08.30-09.45 Lek/aktivitet. Barna får tid til frilek eller annen skapende aktivitet. 
10.00 Samling/grupper. I løpet av uka har vi aldersinndelte grupper der mer planlagte, pedagogiske opplegg, passende for barnas behov og forutsetninger gjennomføres. (Eks. Steg for steg, Mitt valg, Bravo-leken, Tarkus osv.) 
10.45 Kalendersamling og håndvask/ bleieskift. Alle barn samles til sang og forberedelse før mat.
11.00 Lunsj. Varm mat 1 dag pr. uke
11.45 Påkledning
12.00-15.00/17.00 (16:30) Utelek/ Soving. Hver dag avsettes tid til utelek. Noen dager er vi ute hele dagen på tur i skogen. På kalde dager går vi inn igjen til klokka 15.00, ellers er vi ute til barnehagen stenger.
14.00 Hvilestund
14.15 Bleieskift
14.30 Mellommåltid med brødmat og frukt/ grønnsaker/ yoghurt
17.00 (16:30 fredager) Barnehagen stenger.

 

Vi benytter oss også av Mosogn Grendehus som gymsal og er der 1-3 ganger i mnd.
Vi er på skogstur eller andre ekskursjoner 1-2 ganger i mnd. Her nevnes skidag, akedag, tyttebærtur, Klokkertunet Besøksgård, Lucia på Hof Aldershjem, teatertur, fisketur. Hver høst gjennomfører 5. årsklubben toppturer. Vi forsøker også å reise på tur når vi har muligheten!

Før sommerferien reiser barn, ansatte og foreldre til Hamar Lekeland. Her leker vi hele dagen.
Flere ganger har vi reist på forestillinger som Dinsey on ice, Walking with dinosaurs og Kaptein Sabeltann.
 Vi har også ulike arrangementer i løpet av året: Høstfest, Tante-og onkelfest, Juletrefest, Hyggekveld, Påskefrokost og Besteforeldrefest. Vi arrangerer også Sommeravslutning hvor vi leier inn hoppeslott!

"I Mosogn er det gætt å væra både fær store å små"