×

Grillhytte og Utegruppe

I januar, 2018 sto vår nye grillhytte klar til bruk. Dette er den nye basen til Utegruppen og er allerede populær blant både store og små.

Barnehagedagen 13.03.18 var det offisiell åpning med foreldrecafé og kunstutstilling der barna hadde bidratt med masse forskjellig!

Høsten 2015 startet vi opp et nytt prosjekt med en utegruppe. Det vil si at en barnegruppe er ute sammen med to voksne hele dagen og har sitt eget opplegg. Alle barna har sine faste dager i uken. Grillhytta er utegruppa sin base, og Mosogn grendehus kan også brukes ved behov tidligere på dagen (barna er ikke ute når det er under -15. Se gjerne på kuldegrensene for barnehagen)

Vi vil at barna skal oppleve naturen og undring over naturens mangfoldighet. Dette skjer gjennom lek og mer voksenstyrte aktiviteter. Barna skal oppdage og utforske hvilke muligheter vi har og hva vi kan gjøre i naturen og nærmiljøet. For å få til dette vil vi ha et opplegg både i barnehagen og dra litt lenger ut i nærmiljøet på turer.

Utegruppa har sin egen vegg. Der har vi laget et tre som vi pynter etter årstid.

 

På vinduet i barnehagen henger det et fuglekarnapp. Her passer vi på at fuglene får mat, samt at vi kan se på de forskjellige fuglene som kommer å spiser.

 

Litt av det som barna har laget i utegruppa!