×

ESO - Etter Skole Ordning

ESO er en ordning med leksehjelp og lek for de minste ungene etter ordinær skoletid. Det er også mulig å benytte ESO før skoletid da skolebussen går forbi.

Elevene kommer tilbake med buss til barnehagen og blir møtt av 1 voksen. Det meste av tiden går til lekser, men alle får 1-2 måltider og deltar i lek og aktiviteter ute og inne.

ESO sitt hovedkvarter er på grendehuset. Her har de egen garderobe og der får de være i fred med leksene. Det er også stor plass til regelleker og andre forminsaktiviteter etter at leksene er gjort. 

Innimellom koser vi oss med film.

Utenom leksene prøver vi å få gjort unna masse moro!

Innimellom har vi Spenningsfredag, forskjellige formingsaktiviteter til de forskjellige høytidene, vi har hatt forskjellige utflukter og har også laget skuespill og vist for hverandre/resten av barnehagen og masse, masse mer! 

Ansvaret for den daglige gjennomføringen har de 4 siste årene vært hos Tom Richard Nyseter.