×

ESO - Etter Skole Ordning

ESO er en ordning med leksehjelp og lek for skoleelever etter ordinær skoletid. Det er også mulig å benytte ESO før skoletid da skolebussen går forbi.

Elevene kommer tilbake med buss til barnehagen og blir møtt av 1 fast voksen. Noe av tiden går til lekser, men alle får 1-2 måltider og deltar i lek og aktiviteter ute og inne.

ESO sitt hovedkvarter er Mosogn grendehus. Her har de egen garderobe og her får de arbeide i fred med leksene. Det er også stor plass til forskellig type lek og andre formingsaktiviteter etter at leksene er gjort. 

Innimellom koser vi oss med kino, da vi har prosjektor.

Utenom leksene prøver vi å få gjort unna masse moro!

Ansvaret for den daglige gjennomføringen har de 5 siste årene vært hos Tom Richard Nyseter.

 

 

TILBUD OG PRISER MOSOGN ESO (fra 01.04.2018)

 

ANTALL T. PR UKE

PRIS PR MND. INKL. MAT

ESOPLASS

PR. MND.

MATPENGER KR. PR MND

0-8 timer

1100

1000

100

9-15 timer

1600

1420

180

16-21 timer

2100

1830

270

Over 22 timer

2300

950

350

 

Timepris:kr 70,- inkl. mat 2.50 kr Timepris

Dagplass: kr 180,- inkl. mat 10,- kr

Søskenmoderasjon: 30% for 2. barn og 50% for øvrige søsken

Kr. 200,- pr år i kontingent for medlemskap i Mosogn Barnehage og ESO SA

 

Søking av plass gjøres via Åsnes Kommune sine hjemmesider.