×

Organisering

Eierforhold

Mosogn Barnehage er en privat, foreldreeid barnehage. Barnehagen drives av et eierstyre som består av 3 representanter fra foreldrene, 3 fra de ansatte + kasserer og representant fra Mosogn Vel. Mosogn Vel eier huset. Barnehagen har hatt heldagstilbud siden høsten 2003, men har før det hatt korttidstilbud i 24 år. Dette er en barnehage med mye historie i veggene.

Barn                                                                              

Barnehagen har godkjent 116 kvadratmeter i leke- og oppholsareal. Arealnormen er 4 kvadratmeter for barn over 3 år og 5,3 kvadratmeter for barn under 3år. Samlet er det 48 plasser godkjent i barnehagen.

Pr. 31.12.17 var det 33 barn i barnehagen, 22 over 3 år, (21,8 plasser) og 11 under 3 år, (10,2 plasser).

I tillegg har vi utegruppe med 16 plasser fra barn på 2 år og oppover. 

 

ESO har 16 plasser med den nåværende voksenpersonen. Flere voksne kan settes inn dersom det er flere barn.

 

Åpninstider

Vi har åpent mandag-torsdag fra klokka 06.30-17.00 og fredag klokka 06.30-16.30. Vi prøver å være fleksible i forhold til foreldrenes ønsker og behov.

 

Dagsrytme

06.30 Barnehagen åpner.
08.30-09.00 Frokost serveres i barnehagen med påfølgende tannpuss.
06.30-10.00 Lek/aktivitet. Barna får tid til frilek eller annen skapende aktivitet. Barna lager ting av både naturmaterialer og innkjøpt formingsmateriell.
10.00 Samling/grupper. 2 dager i uka har vi felles samling med ulike tema. Vi jobber med årstidene, dyr både på gården og i skogen, eventyr, kroppen, yrker, høytider og merkedager. Hos oss er kultur og tradisjoner viktige begrep. Nytt og gammelt går hånd i hånd. Batman, Turtles, pokemon og Barbie har slått seg sammen med Teskjekjerringa og stompebaking. I løpet av uka har vi aldersinndelte grupper. 4 og 5-åringene har bøker som de gjør oppgaver i. Ellers brukes tida til opplegg tilpasset aldergruppens forutsetninger og behov. Opplegget med Steg for Steg og Bravo-leken gjennomgås også i gruppene.
11.30 Kalendersamling. Alle barn samles til sang og forberedelse før mat.
12:00 Lunsj. Varm mat 2 dag pr. uke.
12.30-15.00/17.00 (16:30) Utelek. Hver dag avsettes tid til utelek. Noen dager er vi ute hele dagen på tur i skogen. På kalde dager går vi inn igjen til klokka 15.00, ellers er vi ute til barnehagen stenger.
15.00 Mellommåltid med frukt eller grønnsaker.
17.00 (16:30 fredager) Barnehagen stenger.

Etter frokost pusser vi tennene på ungene.

Vi bruker Mosogn Grendehus som gymsal og er der 1-3 ganger i mnd.
Vi er på skogstur eller andre ekskursjoner 1-2 ganger i mnd. Her nevnes skidag, akedag, tyttebærtur, Klokkertunet Besøksgård, Lucia på Hof Aldershjem, teatertur, fisketur. Før sommerferien reiser barn, ansatte og foreldre til Hamar Lekeland. Her leker vi hele dagen.
Vi har ulike arrangementer for foreldrene: Høstfest, Tante-og onkelfest, Juletrefest, Hyggekveld, Påskefrokost og Besteforeldrefest. Vi arrangerer også Sommeravslutning hvor vi leier inn hoppeslott!

"I Mosogn er det gætt å væra både fær store å små"