×

Organisering - Eierforhold og Barnehagens plasser

Eierforhold

Mosogn Barnehage er en privat, foreldreeid barnehage. Barnehagen drives av et eierstyre som består av 3 representanter fra foreldrene, 3 fra de ansatte + kasserer og representant fra Mosogn Vel. Mosogn Vel eier huset. Barnehagen har hatt heldagstilbud siden høsten 2003, men har før det hatt korttidstilbud i 24 år. Dette er en barnehage med mye historie i veggene.

Barn                                                                              

Barnehagen har godkjent 116 kvadratmeter i leke- og oppholsareal. Arealnormen er 4 kvadratmeter for barn over 3 år og 5,3 kvadratmeter for barn under 3år. Samlet er det 48 plasser godkjent i barnehagen.

Pr. 31.12.17 var det 33 barn i barnehagen, 22 over 3 år, (21,8 plasser) og 11 under 3 år, (10,2 plasser).

I tillegg har vi utegruppe med 16 plasser fra barn på 2 år og oppover. 

 

ESO har 16 plasser med den nåværende voksenpersonen. Flere voksne kan settes inn dersom det er flere barn.