×

Målsettinger for barnehagen

Lov om barnehager - Kap.1 §1 Formål
Barnehagen skal gi barn under opplæringpliktig alder gode utvikling- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. Barnehagen skal hjelpe til med å gi barna en oppdragelse i samsvar med kristne grunnverdier. Ut fra Lov om barnehager har Mosogn Barnehage sin egen visjon/drivkraft og grunnverdier som vi jobber ut fra:

VISJON/DRIVKRAFT I MOSOGN BARNEHAGE
Vår drivkraft er å bidra til og gi barna i mosogn barnehage en god og minnerik barndom

GRUNNVERDIER
Barnehagen vår skal være:
Morsom - Omsorgsfull - Stabil - Oppfinnsom - Generøs - Naturlig
Vi har jobbet i flere år med et opplegg som heter "Steg for Steg". Dette skal styrke barnas sosiale kompetanse. Vi fortsetter dette arbeidet også i år. Årets gjennomgående tema: "Jeg sammen med andre".

I tillegg har arbeid med Bravo-Leken vært gjennomført siden høsten 2016. Dette er en morsom lek for både store og små i barnehagen og brukes aktivt som språkstimuleringsverktøy. Noen av målene for leken er å utvikle nettverk i hjernen, forbedre begrepsforståelse, øke ordforråd og jobbe med barnas språklige bevissthet.

MÅL
"Forebygge atferdsproblemer og negative konflikter ved positivt å styrke barnas evne til empati, mestring av sinne og problemløsning".

Årets prosjektarbeid: "Tidlig innsats for barn og unge i Solør"
Årets utviklingsarbeid: Implementering av ny "Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver" som trådte i kraft fra 1. august 2017.