×

Påbygging av barnehagen og revidering av hjemmeside

Mange ting skjer i Mosogn barnehage for tiden. Vi bygger på barnehagen og har snart gjort i stand nytt lekerom til barna og rom for oppbevaring av barnevogner. Dette medfører også endringer av det eksisterende innearealet og interiør.

I sammenheng med dette må også hjemmesiden revideres.

Dette vil være fullført i tide til Mosogn barnehage og ESO SA sitt 40års-jubileum i august 2019! 

Vi kan nesten ikke vente!