×

ESO - EtterSkoleOrdning

ESO er en ordning med leksehjelp og lek for skoleelever etter ordinær skoletid. Det er også mulig å benytte ESO før skoletid da skolebussen går forbi.

Elevene kommer tilbake med buss til barnehagen og blir møtt av 1 fast voksen. Noe av tiden går til lekser, men alle får 1-2 måltider og deltar i lek og aktiviteter ute og inne.

ESO sitt hovedkvarter er Mosogn grendehus. Her har de egen garderobe og får mulighet til å arbeide i fred med leksene. Det er også stor plass til forskellig type lek og andre formingsaktiviteter etter at leksene er gjort.

Utenom leksene prøver vi å få gjort unna masse moro!

Ansvaret for den daglige gjennomføringen har de 5 siste årene vært hos Tom Richard Nyseter.

 

 TILBUD OG PRISER MOSOGN ESO (fra 01.04.2019)

ANTALL T. PR UKE

PRIS PR MND. INKL. MAT

ESOPLASS

PR. MND.

MATPENGER KR. PR MND

0-8 timer

1150

1030

120

9-15 timer

1650

1440

210

16-21 timer

2200

1920

280

Over 22 timer

2400

2020

380

Timepris:kr 70,- inkl. mat 2.50 kr Timepris
Dagplass: kr 180,- inkl. mat 10,- kr
Søskenmoderasjon: 30% for 2. barn og 50% for øvrige søsken

Kr. 200,- pr år i kontingent for medlemskap i Mosogn Barnehage og ESO SA

 

Søking av plass gjøres via Åsnes Kommune sine hjemmesider.